област Велико Търново
Сподели
21 авг 2017
Автор: ОбластВТ

Възрастни хора от още две търновски села ще се възползват от социалната услуга „Доставка на храна в дома“

Възрастни хора от още две търновски села ще се възползват от социалната услуга „Доставка на храна в дома“

Домашен социален патронаж – Велико Търново предоставя услугата „Доставка на храна в дома“ на територията на още две населени места от общината – село Беляковец и село Русаля. От услугата ще се възползват общо 11 нови потребители – 5 в Русаля и 6 в Беляковец. 

Към Домашен социален патронаж – Велико Търново функционира Звено за услуги в домашна среда (ЗУДС), в което са назначени 18 служители на длъжността „Домашен санитар" Те предоставят почасови социални услуги в домашна среда на общо 54 потребители с частична или пълна невъзможност за самообслужване, от населените места в общината (Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Къпиново, Ресен, Шереметя). Основните дейности, които извършват санитарите е да оказват подкрепа в поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване; помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на данъци, такси, заплащане на сметки за електрическа и топлинна енергия, телефон и други, със средства на потребителя; съдействие за консултация с личен лекар и съдействие за явяване на ТЕЛК; административни и правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане.

Потребители на тази услуга могат да бъдат лица над 60-годишна възраст и лица с трайни увреждания (притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена 50% и над 50% намалена работоспособност). Броят на потребителите, ползващи услугата надхвърли 500 лица, а населените места, обслужвани от Патронажа достигнаха общо 14 броя.

Образци на документите за кандидатстване и допълнителни разяснения, могат да бъдат получени в стая 222 на Общинска администрация – Велико Търново; на телефони: 062/ 619-245, 06117/ 20-53 или на официалната интернет страница на Община Велико Търново.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ