област Велико Търново
Сподели
16 авг 2017
Автор: ОбластВТ

Екипи ще работят за задържане на децата от община Горна Оряховица в училище

Екипи ще работят за задържане на децата от община Горна Оряховица в училище

Нов Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ще проработи в община Горна Оряховица. По проекта ще работят 8 мобилни екипа. Вече са проведени срещи по този повод с Регионалното управление на образованието и Областна администрация.

Местните администрации ще определят районите, които ще обхващат всички населени места, включително и тези, в които няма училище.

Екипите ще включват представители на РУО, училища, детски градини, на съответната дирекция „Социално подпомагане”, на Полицията и общински служители. Според спецификата на даден район, екипът може да се допълва с други служби, като Детска педагогическа стая, Служба по заетост, Здравна инспекция.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ