област Велико Търново
Сподели
03 май 2018
Автор: ОбластВТ

Изгоряло училище в Елена ще се възстанови по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020 година

Изгоряло училище в Елена ще се възстанови по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020 година
Община Елена спечели проект „Култура във вечността“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020 г. Проектът е съвместен с румънската община Меджидия, окръг Констанца, одобрен е за финансиране и в края на месец май предстои подписването на съвместния договор в Елена.

Със заложените в проекта дейности се цели възстановяване на старото изгоряло училище и превръщането му в художествена галерия с информационен център. Стойността на проектното предложение е 1 383 145 евро, от които 1 199 667 евро от Европейския фонд за регионално развитие, и 1 383 478 евро национално финансиране. Приносът на бенефициентите е в рамките на 2%  от общата стойност на предложението. Дейностите, които община Елена, водеща по проекта, е предвидила са за 962 330 евро, като собственият й принос  е в размер 19 246 евро. С решение на Общинския съвет е обезпечено собственото участие на общината със средства от бюджета, също и устойчивостта на проекта за пет години.

Старото класно училище в Елена, за което поколения еленчани пазят скъпи спомени, е построено през 1874 г. от тревненския майстор Уста Генчо Кънчев. Три години по-късно, по време на освободителните боеве край града, е опожарено. Повторното му възстановяване става през 1880 г. от същия майстор. Пожар изпепелява училището отново през 1985 г. и от сградата остават само основите и част от зидарията.

Опити да се възстанови старото училище общината прави през 2009 г. с проект по Програмата за развитие на селските райони, а по Програмата за трансгранично сътрудничество предложението е одобрено след повторно кандидатстване. Сегашният проект предвижда възстановяване на сградата в предишния й вид. В полуприземния етаж ще бъдат изградени модерни депа и складове за съхранение на ценния фонд от картини и икони на Музея на Възраждането. Предвиждат се още реставрационни помещения, складове, санитарни възли за посетители и персонал. На първия етаж ще се помещава информационен център и галерия, а на втория – галерия. Ще бъдат реновирани прилежащите пространства, а спортната площадка ще бъде превърната в многофункционално пространство за културни, масови и спортни събития.

Освен строителството са включени дейности за културен обмен между партньорите, съвестни пленери, изготвяне на рекламни материали и каталог за популяризиране на двата града.

Срокът за изпълнение на проекта е три години.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ