област Велико Търново
Сподели

"Нека да е лято" - Конкурс за млади изпълнители

VIII КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „НЕКА ДА Е ЛЯТО!” се провежда под патронажа на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов. 

В рамките на конкурса ще се провеждат срещи с композитори, вокални педагози, доказани изпълнители и продуценти. Предвидена е и съпътстваща културна програма.

Конкурсът е за индивидуални изпълнители от 5 до 30 години, разпределени в четири възрастови групи: от 5 до 8 години; от 9 до 13 години; от 14 до 17 години; от 18 до 30 години. Всеки участник ще се представи с две песни - една българска песен и песен по избор. Участниците от чужбина ще изпълнят песен на роден език от страната, която представят.

За всяка възрастова група са осигурени пет индивидуални награди. Оценяването се извършва се от професионално петчленно жури, с председател композитора Стефан Димитров и член Драгомир Драганов, Йордан Марков и др.

Информация за конкурса "Нека да е лято!" може да се получи на адрес: Община Павликени, бул.”Руски” №4, 5200 гр.ПАВЛИКЕНИ. Тел. ++35961051327, ++35961051346 и GSM 0884 06 55 06 и GSM 0889 209 929; Отдел Хуманитарни дейности; е-mail: obshtina@pavlikeni.bg, otdel_hdsu@abv.bg.

НАЙ–ОЧАКВАНИ