област Велико Търново
Сподели
02 фев 2018
Автор: ОбластВТ

Община Горна Оряховица започва мащабна програма за залесяване

Община Горна Оряховица започва мащабна програма за залесяване
Общината започва мащабен проект за залесяване на Горна Оряховица във връзка с плана за подобряване на качеството на атмосферния въздух. С приоритет ще бъдат местата, където са отсечени дървета поради санирането на жилищните блокове.

Засаждането на дръвчетата ще се извърши през март, при подходящи метеорологични условия. То ще бъде направено от работниците на Общинско предприятие „Пътно поддържане, инфраструктура и озеленяване“, след предварителен оглед на местата и съгласно изискванията на общинската наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система.

Управителите на етажната собственост на санираните блокове могат да заявят някои от предлаганите видове: широколистни дървета - албиция, обикновен явор, шестил, каталпа, източен платан (чинар), едролистна липа, гинко; храсти – златен дъжд, рустифина (шмак); иглолистни дървета – западна туя, източна туя.

Заявките за избраните видове дръвчета могат да бъдат изпратени на e-mail: pr@g-oryahovica.org или да бъдат заявени в стаи 211 или 310 на Общината до 16.02.2018 г. включително. Ангажимент на гражданите, живеещи в блоковете ще бъде последващата грижа за дръвчетата. През първата година новозасадените дръвчета трябва да се поливат по-активно, уточняват от Общинското предприятие.

Заявления за дръвчета могат да подават и всички останали граждани. Условията са същите – засаждането ще се извърши от общинското предприятие, след предварителен оглед на местата и съгласно изискванията на общинската наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ