област Велико Търново
Сподели
19 окт 2018
Автор: ОбластВТ

Община Павликени подновява водопроводите в Бяла черква и Караисен

Община Павликени подновява водопроводите в Бяла черква и Караисен

Община Павликени подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за финансиране проекта: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на община Павликени“.

Обща стойност на проекта е 5 822 222.90 лв. без ДДС., осигурени чрез подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони  за периода  2014-2020, съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.

Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в град Бяла Черква и село Караисен предвижда проектът. Предвижда се също смяната на тръби на водопроводна мрежа, нови връзки с крайни потребители, нови кранове и шахти за осигуряването на свързаност с отделните улици.

Общо 30,14 км вътрешна водопроводна мрежа в с. Караисен ще бъде реконструирана и рехабилитирана. В град Бяла черква дължината на трасетата е 2,98 км. С реализирането на проекта рязко ще се намалят загубите на питейна вода, както и съществувалите до момента аварии.

Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ