област Велико Търново
Сподели
03 юли 2018
Автор: ОбластВТ

Откриха приюта за бездомни лица в Горна Оряховица (Снимки)

Откриха приюта за бездомни лица в Горна Оряховица (Снимки)
Приютът в Горна Оряховица ще обслужва основно лица от и намиращи се на територията на населените места от общината.

На официална церемония днес бе открит обект по проект „Изграждане на приют в град Горна Оряховица”. Гости на събитието бяха кметът инж. Добромир Добрев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, заместник-кметовете Йорданка Кушева, Деница Коева, Николай Георгиев, Анелия Димитрова - секретар на Община Горна Оряховица, ръководители на проекта и представители на фирмата изпълнител.Чрез проекта ще се осъществяват социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот за всички жители на града и общината, балансирано развитие на територията и развитие на сферата на социалните услуги. Ще допринесе за задоволяване на нуждите от подслон, храна и други социални услуги за интегриране на 15 бездомни лица.Осигурени са подходящи условия за живот за задоволяване на неотложни базови потребности като: подслон, храна, здравни грижи, хигиена, и други социални услуги за лицата през периода, в който компетентните институции ще работят за разрешаване на всеки един индивидуален случай с бездомно лице.Изградена е достъпна архитектурна среда - асансьор, рампи в двора на приюта, помещения с улеснен достъп за хора с увреждани, с което се допринася за спазване мерките за насърчаване на равни възможности и недопускане на дискриминация по отношение на лица с увреждания.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Джамбо 33” ЕООД гр. Велико Търново. Строителният надзор е упражнен от „Бул Строй Контрол инженеринг” АД гр. София.

Стойността на проекта е в размер 745 778,88 лв., от които: 614 245,61 лв. съфинансиране от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, съставляващи 85% от безвъзмездната финансова помощ; 108 396,26 лв. национално финансиране, съставляващи 15% от безвъзмездната финансова помощ, 23 137,01 лв. съфинансиране от Община Горна Оряховица. 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ