област Велико Търново
Сподели
20 дек 2018
Автор: ОбластВТ

Правителството отпусна средства за важен за градската инфраструктура мост в Елена

Правителството отпусна средства за важен за градската инфраструктура мост в Елена
Община Елена е сред 142-те общини, за които на днешното си заседание Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в общ размер на 145 690 676 лв. за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи.Благодарение на правителственото решение, по бюджета на Oбщина Елена ще постъпят 486 101 лв. с конкретно предназначение - за реконструкция на ул. „Никифор Попконстантинов“ в гр. Елена, изразяваща се в изграждане на мост, част от корекцията на река Еленска. Обектът е от първостепенна важност за техническата инфраструктура на града, но до момента, поради значителната му стойност и липсата на средства, не е реализиран.

Мостът ще осъществява връзка с улица „Г. С. Раковски“ и ще осигурява при необходимост алтернативен маршрут (обход) на главните улици „Иларион Макариополски“ и „Васил Левски“. Към момента този обход налага пресичане на брод и преминаване през речното корито, което е опасно, а в дадени моменти - и невъзможно.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ