област Велико Търново
Сподели
12 апр 2018
Автор: ОбластВТ

Предстои ремонт на два пътни участъка в община Стражица

Предстои ремонт на два пътни участъка в община Стражица
Кметът Румен Павлов подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на проект "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Стражица".

Проектът обхваща два пътни участъка на територията на общината. Единият е път VTR 2287 отсечката Стражица – Бряговица - до разклона за с. Върбица с обща дължина 9,7 км., а другият е път VTR 2290- участъка от с. Виноград към с. Паисий до границата с община Горна Оряховица и е с дължина 1,5 км.

Проектът включва цялостна рехабилитация на пътните участъци, изграждане на трасе за полагане на широколентов път, а по участъка преминаващ през с. Бряговица ще се изградят тротоари от двете страни. Общата стойност на проекта е 6 987 747 лв.

Кметът Румен Павлов сподели, че Община Стражица има подадени още 11 проекта, които са в процес на оценка. Те са за реконструкция и подмяна на водопроводни мрежи, рехабилитация на улици и пътища, приобщаване на уязвими групи, мерки за защита от наводнения и други.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ