област Велико Търново
Сподели
08 юни 2017
Автор: ОбластВТ

СУ „Георги Измирлиев“ ще разчупи формалното образование

СУ „Георги Измирлиев“  ще разчупи формалното образование

„Георги Измирлиев“ е училище, което освен нови технологии,  съвременно оборудване и отлична спортна база, скоро ще предлага на учениците си и иновативни методи на обучение.

Учители от СУ „Георги Измирлиев“ разработиха проект по Програма „Еразъм+“ КА1, сектор „Училищно образование”. Проектът, „Разчупи формалното образование”, беше одобрен за финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси, който е Националната агенция за България по администриране на Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт “Еразъм+”.

Проектът е с продължителност 12 месеца и има за цел да повиши знанията и уменията на учителите за използване на неформални методи на обучение и да повиши мотивацията на учениците. Участниците в проекта ще се стремят да направят по-популярен този начин на преподаване и учене сред общността в региона и сред учители от цялата страна.

За целта трима учители от  СУ „Георги Измирлиев“, Петя Минкова, Йорданка Симеонова и Елица Билева,  ще участват в обучение на тема „Разчупи формалното образование”  през месец юли в Малага, Испания. Девет дена учителите от Гимназията ще се обучават как да прилагат нови и нетрадиционни методи на преподаване, а след като се върнат в България, ще обучат още много учители на наученото. 

ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ