област Велико Търново
Сподели
25 юли 2018
Автор: ОбластВТ

С два нови проекта ще обновят центъра на Елена и парк "Калето"

С два нови проекта ще обновят центъра на Елена и парк Калето
Община Елена разработи и внесе за одобрение два нови проекта по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


Проектното предложение на стойност 548 688 лв. е за ремонт и благоустрояване на централния градски площад „Христо Ботев“ в Елена и за ремонт и благоустрояване на съществуващата довеждаща и отвеждаща алейна мрежа до парк „Калето“ над града. Проектът включва цялостна реконструкция на площадното пространство с нова поливна система и видеонаблюдение. Предвидено е да се  изгради нов фонтан в центъра, а на „Калето“ да се подмени парковото обзавеждане и реконструират алеите.

Второ проектно предложение е за 787 901 лв. и включва реконструкция и рехабилитация на ул. "Възрожденска" зад централния площад и направата на тротоари към 24 улици  в Елена - „Крайбрежна“, „Мир“, „Костовска“,  „Оборище“, „Опълченска“ „Кършовска“, „Спортист“, „Църковна“, „Кокиче“, „Стара планина“, „Дойно Граматик“, „Балкан“, „Генерал Домбровски“, „Самуилец“, „Острец“, „Петко Ю. Тодоров“, „Калето“, „Чумерна“, „Неофит Бозвели“, „Георги Сава Раковски“, „Никифор Попконстантинов“, „Паисий Хилендарски“, „Здравец“.
 
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ