област Велико Търново
Сподели
15 май 2018
Автор: ОбластВТ

Ще откриват официално обновения парк "Детски кът" в Горна Оряховица

Ще откриват официално обновения парк Детски кът в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица организира официална церемония по откриването на обновения парк "Детски кът", реализиран по проект „Обновяване на градската среда в град Горна Оряховица”. Церемонията ще се проведе на 28.05.2018 г. от 16.00 часа на мястото на обекта.

Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 24.10.2016 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Снимка: Венелин Георгиев
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ