област Велико Търново
Сподели
05 юли 2019
Автор: ОбластВТ

"Житената питка" – поредният спектакъл от програмата на Международния театрален фестивал „Лято, кукли и приятели” в старата столица

Житената питка – поредният спектакъл от програмата на Международния театрален фестивал „Лято, кукли и приятели” в старата столица
На 6 юли, събота, от 11.00 часа на открита сцена  „Арт лято” до паметника „Асеневци” във Велико Търново, Театър ВЕСЕЛ очаква любителите на кукления театър на поредния спектакъл от програмата на Международния театрален фестивал „Лято, кукли и приятели”. Входът е свободен.


         
Кукленият театър от Търговище ще изненада зрителите с любима приказка – „Житената питка” от Ангел Каралийчев.  Сце­ни­ч­на­та ада­п­тация е на Мая и Митко Ди­ми­т­рови от Куклен театър „ММ“. Сце­но­г­ра­фи­я­та е на На­та­лия Го­че­ва, а му­зи­ка­та –  на Пе­т­ко Ман­чев. Уча­с­тват та­лан­т­ли­ви­те Деница Славева и Сте­ла Стой­но­ва. Постановката е дело на режисьора Митко Димитров. 
         
В основата на спектакъла е идеята за хляба, на ко­й­то хо­ра­та не обръщат толко­ва вни­мание днес. Един по-различен и забавен поглед към приказката за палавата питка.  Със своите приключения тя се опитва да намери своето „място под слънцето”. А с песенните си умения успява да приспи една Мечка, да разнежи Вълк и да въодушеви Лисица. Чо­век не тря­б­ва да бъ­де пре­ка­ле­но самонадеян и гор­де­лив – ви­на­ги може да си на­мериш „май­с­тора”, кой­то да те из­лъ­же и заблуди. Прека­ле­на­та гор­дост и су­е­та­та ни­ко­га не во­дят до до­бър край.
          
Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели”, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и Министерството на културата.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ